WM WM 2014 WM 2010 WM 2006 WM 2002 WM 1998 EM EM 2016 EM 2012 EM 2008 EM 2004 EM 2000 Bundesliga Saison 2017 / 2018 Saison 2016 / 2017 Saison 2015 / 2016 Saison 2014 / 2015 Saison 2013 / 2014 Saison 2012 / 2013 Saison 2011 / 2012 Saison 2010 / 2011